Kommagetallen & cijfers        Andere oefeningen   rekenspelletjes met kommagetallen!


Noteer de getallen in cijfers.
Laat overbodige nullen weg.


  


Overzicht vragen:

© Reken-taal.be | privacy beleid